2 day tour in TBILISI and SIGHNAGHI

YAN Voyage offers you 2 day tour to TBILISI-SIGHNAGHI. During the tour you will visit the following sights- Mtskheta, Jvari church,  Svetitskhoveli cathedral, Shio-mgvime monastery, Sameba cathedral, Armenian quarter Havlabar, Khodjivank pantheon, Nor Ejmiatsin and St Gevorg churches, Narikala fortress, the ropeway, Peace bridge, Metekhi church, Shardeni and Rustaveli streets, Bodbe monastery-St. Nino’s grave and source, Sighnaghi, Ninotsminda monastery.

2 day tour to Tbilisi and Sighnaghi

Day 1

07:00 Departure to Tbilisi. From Tbilisi departure to Mtskheta region. Visit to Jvari church, afterwards to  Svetitskhoveli cathedral, Shio-Mgvime monastery. Return to Tbilisi. City tour in Tbilisi-Sameba cathedral (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi), Armenian quarter Havlabar, Khodjivank pantheon, Nor Ejmiatsin and St Gevorg churches, visit to Narikala fortress by the ropeway, Peace bridge, Metekhi church, promenade in Shardeni and Rustaveli streets. Overnight at the hotel in Tbilisi.

Day 2

Breakfast. Departure to Sighnaghi-city of Love. On the way visit to Bodbe monastery-St. Nino’s grave and source. Arrival in Sighnaghi. Promenade. Visit to local fortress and church. On the way back 15-minute visit to Ninotsminda monastery. Arrival in Yerevan at 23:00.

ID, 'priceP'); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $tmpUrl=get_template_directory_uri(); $randomNumber = "".rand(1000,9999); $md5RandomNumber=md5($randomNumber); //echo "
"; var_dump(wpcf7_generate_captcha()); exit;
    
    echo "
"._i($ini['name'])."*
"._i($ini['tel']).".
"._i($ini['email'])."*
"._i($ini['massageName'])."
"._i($ini['massageText'])."*
"; $priceI = get_post_meta($post->ID, 'priceP',true); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $season = get_post_meta($post->ID, 'season', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $priceI = _valutaConvert($priceI); $country = __(getCountry($country)); echo ""; if($sale!='') { echo " "; } if($aparik!='') { echo " "; } echo "
"._i($ini['date']).": $dateFrom - $dateTo
"._i($ini['price']).": $priceI
"._i($ini['country']).": $country
"._i($ini['seasons']).": "; if($season=='1') { echo _i($ini['spring']); } if($season=='2') { echo _i($ini['summer']); } if($season=='3') { echo _i($ini['autumn']); } if($season=='4') { echo _i($ini['winter']); } echo "
"._i($ini['duration'])." $duration
"._i($ini['sale']).": $sale
"._i($ini['aparik'])." $aparik
"; echo "
"._i($ini['order'])."
"; ?>

Yan voyage offers

Regular trips 3 days/2 nights

Ձեզ ենք ներկայացնում մեր կանոնավոր 3 օրյա ճանաչողական տուրերը Հայաստանի տարբեր մարզերում, որոնց միջոցով դուք Read more
More

Weekend tour in Artsakh 3 days (Version 2)

Բացահայտեք Արցախը Ձեր հանգստյան օրերին: Մասնակցելով այս տուրին՝ Դուք հնարավորություն կունենաք այցելել Արցախի զարմանահրաշ վայրերը, Read more
More

2 day tour in TBILISI and SIGHNAGHI

YAN Voyage offers you 2 day tour to TBILISI-SIGHNAGHI. During the tour you will visit Read more
More