2 day’s tour to Kakheti- Sighnaghi, Kvareli,Telavi + Tbilisi

Probably you have been in the city of LOVE-Sighnaghi and admired the beautiful landscape of valley in front of you and always wished to go down, to Alazani valley of Kakheti region. Yan Voyage gives you this opportunity, to visit Alazani valley situated between Sighnaghi and the Caucasian mountain range. Here you will taste the famous Georgian Kindzmarauli and Saperavi wines, the best dishes of  Kakheti region and admire its wonderful nature.

2 day’s tour to KAKHETI REGION
Sighnaghi, Kvareli,Telavi + Tbilisi

Day  1

07:00 departure to Kakheti region of Georgia. On the way visit to Bodbe monastery, St. Nino’s grave and sacred spring. Arrival in Sighnaghi. Promenade. Visit to local fortress and church. Departure to famous wine capital of Georgia-Kvareli, where you will visit wine factory of Kindzmarauli and Saperavi. Here you will taste the best Georgian wines, as well as you will get as a present a bottle of Kindzmarauli. Promenade near the lake Ilia. In the evening supper in the outdoor restaurant of the hotel , where you will taste the best local dishes and Georgian vodka Chacha. Overnight at the hotel.

Day  2

Breakfast. Visit to Nekresi and Gremi monasteries (visit to Alaverdi monastery-optional).  Departure to Tbilisi. City tour-Sameba cathedral, Armenian quarter Havlabar, Nor Ejmiatsin church, St Gevorg Armenian church, Narikala fortress, ropeway, Peace bridge,  promenade in Shardeni  street. Arrival in Yerevan.

ID, 'priceP'); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $tmpUrl=get_template_directory_uri(); $randomNumber = "".rand(1000,9999); $md5RandomNumber=md5($randomNumber); //echo "
"; var_dump(wpcf7_generate_captcha()); exit;
    
    echo "
"._i($ini['name'])."*
"._i($ini['tel']).".
"._i($ini['email'])."*
"._i($ini['massageName'])."
"._i($ini['massageText'])."*
"; $priceI = get_post_meta($post->ID, 'priceP',true); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $season = get_post_meta($post->ID, 'season', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $priceI = _valutaConvert($priceI); $country = __(getCountry($country)); echo ""; if($sale!='') { echo " "; } if($aparik!='') { echo " "; } echo "
"._i($ini['date']).": $dateFrom - $dateTo
"._i($ini['price']).": $priceI
"._i($ini['country']).": $country
"._i($ini['seasons']).": "; if($season=='1') { echo _i($ini['spring']); } if($season=='2') { echo _i($ini['summer']); } if($season=='3') { echo _i($ini['autumn']); } if($season=='4') { echo _i($ini['winter']); } echo "
"._i($ini['duration'])." $duration
"._i($ini['sale']).": $sale
"._i($ini['aparik'])." $aparik
"; echo "
"._i($ini['order'])."
"; ?>

Yan voyage offers

Regular trips 3 days/2 nights

Ձեզ ենք ներկայացնում մեր կանոնավոր 3 օրյա ճանաչողական տուրերը Հայաստանի տարբեր մարզերում, որոնց միջոցով դուք Read more
More

Weekend tour in Artsakh 3 days (Version 2)

Բացահայտեք Արցախը Ձեր հանգստյան օրերին: Մասնակցելով այս տուրին՝ Դուք հնարավորություն կունենաք այցելել Արցախի զարմանահրաշ վայրերը, Read more
More

2 day tour in TBILISI and SIGHNAGHI

YAN Voyage offers you 2 day tour to TBILISI-SIGHNAGHI. During the tour you will visit Read more
More