Tour in Georgia 4 days

Georgia 4 days program will give you the opportunity to visit the most beautiful cultural and historic sights and monuments of Georgia, taste the most delicious dishes of the Georgian cuisine as well as enjoy Georgian traditional dance and music.

Meeting at the airport of Tbilisi. Transfer and overnight at the hotel.

Day 1

Tbilisi

Breakfast. City tour in Tbilisi. Visit to Sameba cathedral (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi), Metekhi church. Afterwards visit to Sioni cathedral, Narikala fortress by the ropeway, from where one can admire the amazing view of the capital. Then city tour in the old centre. One can visit Peace bridge. This unique bridge is featured with its architectural complexity and is considered to be the symbol of success and achievements. Promenade. Supper at the restaurant (Georgian traditional music and dance). Overnight at the hotel.

Day 2

Jinvali reservoir / Ananuri fortress / Mtskheta / Svetitskhoveli cathedral / Jvari monastery / Borjomi

Breakfast. Departure to Jinvali reservoir and Ananuri fortress. Dinner. Departure to Mtskheta region. Visit to Svetiskhoveli cathedral (11th century). According to Georgian historians, it is known as the burial site of Christ’s mantle. Afterwards visit to Jvari monastery. Departure to Borjomi resort city. Free time. Promenade in the city. Supper and overnight at the hotel “Borjomi Palace”

Day 3 

Rabati castle / Tbilisi 

Breakfast. Departure to  the town of Akhaltsikhe. Visit to Rabati medieval castle. Dinner. Return to Tbilisi. Free time. Promenade. Supper at the restaurant (Georgian traditional music and dance). Overnight at the hotel.

Day 4

Ninotsminda monastery / Bodbe monstery / Sighnaghi / Tbilisi

Breakfast. Visit to Ninotsminda monastery. Departure to Bodbe monastery. The monastery now functions as a nunnery and is one of the major pilgrimage sites in Georgia, due to its association with St. Nino, the 4th-century female evangelist of Georgians, whose  shrine is situated there. Departure to Sighnaghi-“Love City”. Promenade. Dinner in Sighnaghi. Visit to local winery. Return to Tbilisi. Free time. Supper at the restaurant (Georgian traditional music and dance). Overnight at the hotel.

Transfer to the airport of Tbilisi. Departure.

  •  
ID, 'priceP'); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $tmpUrl=get_template_directory_uri(); $randomNumber = "".rand(1000,9999); $md5RandomNumber=md5($randomNumber); //echo "
"; var_dump(wpcf7_generate_captcha()); exit;
    
    echo "
"._i($ini['name'])."*
"._i($ini['tel']).".
"._i($ini['email'])."*
"._i($ini['massageName'])."
"._i($ini['massageText'])."*
"; $priceI = get_post_meta($post->ID, 'priceP',true); $dateFrom = get_post_meta($post->ID, 'dateFrom', true); $dateTo = get_post_meta($post->ID, 'dateTo', true); $duration = get_post_meta($post->ID, 'duration', true); $season = get_post_meta($post->ID, 'season', true); $country = get_post_meta($post->ID, 'country', true); $sale = get_post_meta($post->ID, 'sale', true); $aparik = get_post_meta($post->ID, 'aparik', true); $priceI = _valutaConvert($priceI); $country = __(getCountry($country)); echo ""; if($sale!='') { echo " "; } if($aparik!='') { echo " "; } echo "
"._i($ini['date']).": $dateFrom - $dateTo
"._i($ini['price']).": $priceI
"._i($ini['country']).": $country
"._i($ini['seasons']).": "; if($season=='1') { echo _i($ini['spring']); } if($season=='2') { echo _i($ini['summer']); } if($season=='3') { echo _i($ini['autumn']); } if($season=='4') { echo _i($ini['winter']); } echo "
"._i($ini['duration'])." $duration
"._i($ini['sale']).": $sale
"._i($ini['aparik'])." $aparik
"; echo "
"._i($ini['order'])."
"; ?>

Yan voyage offers

ԱՄԱՆՈՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ՝ ԿՎԱՐԵԼԻ, ՍԻՂՆԱՂԻ, ԹԵԼԱՎԻ, ԹԲԻԼԻՍԻ (31.12.2019-04.01.2020)

Ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան բազմաթիվ անգամ լսել: Թբիլիսին Ձեզ խոստանում է ամանորյա Read more
More

Singapore

«Ծովափնյա քաղաք» - թարգմանաբար այսպես է հնչում պատմական Temasek քաղաքի անվանումը, որի տեղում Read more
More

Tour in Georgia 4 days

Georgia 4 days program will give you the opportunity to visit the most beautiful cultural Read more
More